Reparationer:                             

 

    Reparation av vattenpump

   

   

    Fakta:

   

    Faktaruta

    Historik

    Instruktionsbok Volvo T33 - T34

    Smörjschema Volvo T31 - T32

    Sprängskiss Volvo T31